Menu
Cart

Guides — koding

Micro:Bit droneworkshop

Posted by Henning Pedersen at

Alder: Fra 11 år  Tid: 3 timer og oppover Antall deltakere: Opp til 20 (1-3 personer pr. drone) Tema: Motorer/propeller og batteri Vinkelmåling med accellerometer, x og y-akse på display Programmering med Micro:Bit, blokk og javascript, Gyro, barometer og eksterne sensorer Bruk av neopixel (RGB-led), høyttaler, (evt servo eller lysmåler) Flyretninger, flytrening, lover og regler Velkommen til neste generasjons droneworkshop! Micro:Bit dronen er vårt nyeste dronebyggesett, som vi har designet og skrevet våre egne kodeblokker til.  Vi bruker to micro:bits, en sender og en mottaker i dronen, som begge må programmeres. På grunn av det utrolig brukervennlige systemet til Micro:Bit blir...

Read more →